Om poker för döva


Visste du att det finns särskilda pokerturneringar för döva? Varför kan man fråga sig? Är det för att  de på grund av sitt handikapp inte har möjlighet att spela lika bra… eller är det för…

Read More...